KALI CIMANUK DI JAMAN TARUMANAGARA


Kali Cimanuk dikenal semenjak jaman kerajaan Tarumanegara Abad IV, hal ini disebutkan dalam Naskah Pangeran Wangsakerta “Pustaka Pararatwan I Bumi Jawa Dwipa, Sargah Pertama” menyebutkan ; 
// masa telungatus telung puluh lima / ikang sakakala yata / angwagusi lawan amateguh atut tira ning sarasah nadi / (Hlm 122) athawa manukrawa nadi
ngaranya wanéh //
Terjemah bebas ; Pada tahun 335 Sakakala adalah memperbaiki dan memperkuat disepanjang pinggiran kali Sarasah atau nama lainnya Kali Manuk Rawa. Sejaman dengan Kerajaan Tarumanegara, di Indramayu telah ada Kerajaan Manuk Rawa yang diperintah oleh Prabu Welut Braja. Namun kami masih belum menemukan sumber-sumber [naskah] tertulis mengenai kerajaan tersebut.
// Ring samangkana sang maharaja sedeng ira gering / matangyan sang purnawarman motus ring sang mahamentri lawan pirang siki rajya matya / sang sénapati sarwwajala / sang tanda, sang juru, sang adhyaksa lawan sangkep somering nira / tekan mahawan prahwa geng / mapan sira mangawaki sang maharaja magaway / angaskara mwang kapwa jti //
Terjemah bebas ; tatkala itu Sang Maharaja sedang sakit, kemudian Sang Purnawarman mengutus Maha Menteri dengan disertai orang-orang dari bebrapa nagara, Sang Senapati sarwwajala [laut?], Sang Tanda, Sang Juru, Sang Adiyaksa [Inspektur, Pengawas] bersama dengan para pengirinya. Rombongan pergi dengan menunggang perahu besar [kapal], mereka atas nama Sang Maharaja membuat Mercu Suar secara bersama-sama.

Sumber : Tarka Hanacarajawa

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel